Od historie po současnost O našem SVP

Naše ambulantní středisko vzniklo z důvodu potřeb českokrumlovského regionu řešit přibývající výchovné problémy dětí a mládeže. Duchovní matkou tohoto projektu byla psycholožka, ředitelka PPP PhDr. Jana Vejvodová, která jako první pocítila potřebu tohoto zařízení, jelikož do té doby tuto problematiku řešila právě již dosti vytížená pedagogicko psychologická poradna.

Proto tedy v roce 1997 zřizuje MŠMT ČR Středisko výchovné péče pro děti a mládež Spirála (SVP), které poskytuje všestranně preventivní výchovnou péči a psychologickou pomoc dětem a mládeži s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji žáků, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy, nebo uložení ochranné výchovy.
 
Staronové složení týmu říjen 2023


V říjnu 2022 přichází nová terapeutka Mgr. Marcela Nerudová


Jaro 2022 a je tu nová posila Cyril Nováček.


Zima 2021


Podzim 2019


Naše intervize 2019.

 


V roce 2017 přichází nová posila z Vysočiny Michaela Přibylová.

Aktuální složení týmu (zleva) v roce 2017:

Mgr. Jan Tůma – vedoucí střediska, speciální pedagog- etoped, rodinný terapeut

Mgr. Petra Valová - sepeciální pedagog - etoped, arteterapeut

Bc. Eliška Marianová– sociální pracovnice

Mgr. Michaela Přibylová, speciální pedagog - etoped

Mgr. Viktorie Kušnirenková – speciální pedagog - etoped
 

V Dubnu 2017 jsme oslavili 20. výročí vzniku střediska s ostatními kolegy z OSPOD, ICOS, CPDM, SPC a za účasti vedení DDÚ.

Rok 2015 byl šťastným dnem, jelikož se nám navrátila Eliška Marianová z mateřské dovolené.

Aktuální složení týmu (zleva) v roce 2013:
Mgr. Petra Valkony – klinická psycholožka
Mgr. Petra Valová – speciální pedagog, arteterapeut
Mgr. Jan Tůma – vedoucí střediska, speciální pedagog, rodinný terapeut
Bc. Daniela Cimlová – sociální pracovnice (dole zleva)
Mgr. Viktorie Kušnirenková – speciální pedagog

PhDr. Zdeňka Šírková – klinická psycholožka, rodinná terapeutka


Aktuální složení pracovního týmu v roce 2012:
Zleva Mgr. Petra Valová
Mgr. Jan Tůma
Mgr. Květa Kadlecová
Mgr. Viktorie Kušnirenková
Bc. Lenka Bartošová


Složení pracovního týmu v roce 2011:
Mgr.Jan Tůma, vedoucí, speciální pedagog, rodinný terapeut
PhDr.Zdeňka Šírková, klinická psycholožka, rodinná terapeutka
Mgr. Petra Valová, speciální pedagog, arteterapeutka
Bc. Viktorie Kušnirenková, sociální pracovnice
Bc. Lenka Bartošová, sociální pracovnice


V roce 2009 odchází na mateřskou dovolenou Eliška Marianová (Botková) a Ingrid Jílková (Jakubcová), nově přichází Daniela Augustinová a Viktorie Kušnirenková. V září 2010 odchází na mateřskou dovolenou Daniela Cimlová (Augustinová) a místo ní nastupuje Lenka Bartošová.

Složení pracovního týmu v roce 2007 je:
Mgr.Jan Tůma, vedoucí, speciální pedagog, rodinný terapeut
PhDr.Zdeňka Šírková, klinická psycholožka, rodinná terapeutka
Bc. Petra Valová, arteterapeutka
sl. Ingrid Jakubcová, sociální pracovnice
sl. Eliška Botková, sociální pracovnice


V únoru 2003 nastaly ve Spirále personální změny ve složení pracovního kolektivu
Dagmar Pekařová odchází na mateřskou dovolenou
za ní nastupuje jako sociální pracovnice sl. Eliška Botková
a rovněž od února 2003 k nám nastoupila naše dlouholetá spolupracovnice sl. Ingrid Jakubcová.


Personální složení SVP Spirála do února 2003

(na fotografii zleva shora)
Mgr.Jan Tůma, vedoucí, speciální pedagog, rodinný terapeut
Mgr. Jiří Kressa, terapeut
PhDr.Zdeňka Šírková, klinická psycholožka, rodinná terapeutka
Bc. Petra Valová, arteterapeutka
Dagmar Pekařová, sociální pracovnice


Dále spolupracovali pod supervizí:
Mgr.Miloslava Baldová (dramatická výchova)
Ingrid Jakubcová (skupinová terapie)
Radomír Přibyl, sociální pracovník

A ostatní dobrovolní spolupracovníci:
Jitka Kutláková, Ladislav Michalík, Ondřej Vejvoda, Alena Štandová, Marcela Čepeláková, Karel Kopáček, Petr Dub, Martina Tůmová a studenti českokrumlovských středních škol a ISŠ.


V září 2001 došlo ke sloučení našeho střediska s DDÚ Homole, při zachování činnosti střediska v plném rozsahu.
Nyní má středisko kolem čtyř set klientů (ve věku od šesti do osmnácti let) z celého regionu, převážně s touto problematikou:

- děti z citově nepodnětného a sociálně zanedbaného prostředí
- děti s výraznějším syndromem LMD, s projevy agresivity
- děti, které se ocitly ve složitých životních situací (rozvod, úmrtí rodičů)
- děti, které mají problém s navazováním kontaktů s vrstevníky
- děti s diagnosou psychopatologického vývoje
- osobnostní a vztahové problémy, hledání vlastní identity, žebříčku hodnot
- experimenty s drogou
 

 


Na fotografii zleva:
PhDr. Jana Vejvodová
psycholožka
duchovní matka SVP Spirála

dále tehdejší zakládající zaměstnanci:
PhDr. Zdena Šírková
psycholožka
Mgr. Jan Tůma
speciální pedagog, ředitel
Dagmar Pekařová
sociální pracovnice
PaedDr. Pavel Štursa
pedagog-etoped