Středisko výchovné péče Český Krumlov

Spirála

Letní režim SVP Aktuálně

test

Co děláme Kdo jsme

Středisko výchovné péče Spirála je školské zařízení řízené MŠMT ČR, je pracovištěm Dětského diagnostického ústavu Homole.

Středisko výchovné péče Spirála (SVP) poskytuje všestranně preventivní výchovnou péči a psychologickou pomoc dětem a mládeži s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji žáků, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy, nebo uložení ochranné výchovy.

 

SVP Spirála
T. G. Masaryka 114
381 01 ČESKÝ KRUMLOV

www.dduhomole.cz
vedouci.ck@ddumhomole.cz

Telefon:
380 712 426
602 491 400
770 134 548

 • Speciálně pedagogické a psychologické vyšetření dětí a mládeže s poruchami chování
 • Individuální a skupinová práce s dětmi a mládeží
 • Rodinná terapie
 • Poradenství pro rodiče a pedagogy a ostatní kteří se podílejí na výchově dětí a mládeže
 • Arteterapie
 • Jednodenní, víkendové a prodloužené pobyty pro děti a mládež s poruchou chování
 • Měsíčník – Celodenní setkání jednou měsíčně pro děti, které nemohou pravidelně navštěvovat SVP
 • Práce s třídními kolektivy – řešení aktuálních krizových situací ve třídním kolektivu
 • Sociometrické testy v rámci práce se třísdním kolektivem
 • Následná péče po absolvování souhlasného a ústavního pobytu
 • Terapeutický výchovný program pro děti a mládež ohrožené soudním rozhodnutím o ústavní péči

Činnost SVP je vymezena zákonem 109/2002 Sb., Vyhláškou č. 458/2005 Sb., Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 a metodickým pokynem upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče z 29.června 2007