Středisko výchovné péče Český Krumlov

Spirála

CO DĚLÁME

KDO JSME

SVP Spirála

T. G. Masaryka 114, Český Krumlov 381 01
380 712 426 602 491 400 770 134 548
www.spirala-krumlov.cz, www.dduhomole.cz/svp_ck.htm

E-mail: spirala@krumlov.cz

Pracovní doba:
PO: 8.00 - 17.00
ÚT: 8.00 - 17.00
ST: 8.00 - 17.00
ČT: 8.00 - 17.00
PÁ: 8.00 - 14.30

NABÍZÍME:

Speciálně pedagogické vedení dětí a mládeže s rizikem vzniku poruch chování a emocí

a s poruchami chování a emocí:
Individuální a skupinová práce
Rodinná terapie

Poradenství pro rodiče, osoby zodpovědné za výchovu a pedagogy

Rodičovská skupina
Měsíčník

Prodloužené skupiny se zážitkovým programem
Práce s třídními kolektivy – řešení krizových situací
Terapeutický výchovný program
Společensky prospěšné činnosti
Krátkodobé pobyty, příměstské tábory

 

Mgr. Jan Tůma
vedoucí střediska,
speciální pedagog, rodinný terapeut
vedouci.ck@dduhomole.cz, tel. 770 134 548

Mgr. Petra Valová
speciální pedagog, arteterapeut
etopedck@dduhomole.cz, tel. 602 491 400


Mgr. Marcela Nerudová
speciální pedagog, terapeut
etoped1ck@dduhomole.cz, tel. 602 491 400

Bc. Eliška Marianová
sociální pracovník

socialni.pracck@dduhomole.cz, tel. 380 712 426, 602 491 400

PROGRAM PRO DĚTI

MĚSÍČNÍK

SVP Spirála, T. G. Masaryka 114, Český Krumlov

pořádá
 

TERAPEUTICKÝ PROGRAM PRO DĚTI S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY

MĚSÍČNÍK
 

náš maskot - měsíčník svítivý - mola mola


 Celodenní setkání jednou měsíčně pro děti, které nemají možnost navštěvovat

SVP Spirála pravidelně jednou týdně (pocházejí z těžko dostupných míst).
 

KDY:

Jednou za měsíc od 9.00 do 13.00 (po předchozí domluvě i déle)

ve Spirále, venku
 

TERMÍNY:

na školní rok 2023/2024 – středa 20.3.2024, čtvrtek 25.4.2024,
čtvrtek 16.5. 2024, čtvrtek 20.6. 2024
 

CO BUDEME DĚLAT:

Pracovat s hlínou, vytvářet dárečky z různých materiálů, pořádat výlety pěšky

i na kole po okolí, chodit pomáhat a venčit psíky do městského útulku,

hrát společenské, hry zaměřené na rozvoj osobnosti, relaxovat při hudbě, chodit do bazénu plavat, učit se lépe poznávat sám sebe i své kamarády, navazovat nová přátelství a mnoho dalšího... Můžeme pomoci řešit i vaše aktuální problémy a potíže.
 

CO S SEBOU:

pohodlné oblečení, které se může malinko ušpinit,

oblečení prosím přizpůsobte aktuálnímu počasí venku,

VELKÁ svačina, pitíčko, dobrá nálada, případně kapesné
 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI

Petra Valová, Marcela Nerudová, Michaela Přibylová, Eliška Marianová
 

KONTAKT:

Tel. 380 712 426, 602 491 400, spirala@krumlov.cz