Informace o SVP Kontakt

Pracoviště:
Český Krumlov
Středisko výchovné péče Spirála
T. G. Masaryka 114
38101 Český Krumlov
E-mail : spirala@krumlov.cz

Provozní doba :
Pondělí – čtvrtek: 8:00 – 17:00
Pátek: 8:00 – 14:30

Kontakty na pracovníky Náš tým

Mgr. Jan Tůma
Vedoucí SVP
etoped, rodinný terapeut
770 134 548
vedouci.ck@dduhomole.cz
Mgr. Michaela Přibylová
Zástupce vedoucího
etoped
v současné době na mateřské dovolené
602 491 400
etoped1ck@dduhomole.cz
Mgr. Viktorie Schönbauer Kušnirenková
etoped
v současné době na mateřské dovolené
602 491 400
etopedck@dduhomole.cz
Mgr. Petra Valová
etoped, arteterapeut
602 491 400
etopedck@dduhomole.cz
Bc. Eliška Marianová
sociální pracovnice
380 712 426, 602 491 400
socialni.pracck@dduhomole.cz
Mgr. Marcela Nerudová
terapeut
602 491 400
etoped1ck@dduhomole.cz